Bộ lọc trung bình OpenCV

Trong phần trình diễn này, chúng ta sẽ tìm hiểu bộ lọc trung vị là gì và thảo luận về hai loại bộ lọc trung vị trong OpenCV. Sau đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách loại bỏ nhiễu muối tiêu khỏi hình ảnh với sự trợ giúp của các bộ lọc trung vị này.

Theo dõi đối tượng bằng OpenCV

Theo dõi đối tượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Thị giác máy tính có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Trong theo dõi đối tượng, chúng tôi cố gắng phân biệt các đối tượng khác nhau dựa trên một số tham số nhất định và theo dõi chuyển động của chúng.