Bộ lọc trung bình OpenCV

Trong phần trình diễn này, chúng ta sẽ tìm hiểu bộ lọc trung vị là gì và thảo luận về hai loại bộ lọc trung vị trong OpenCV. Sau đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách loại bỏ nhiễu muối tiêu khỏi hình ảnh với sự trợ giúp của các bộ lọc trung vị này.

Tách chuỗi dựa trên nhiều dấu phân cách trong Python

Phương thức split() của Python cho phép một chuỗi dễ dàng được chia thành một danh sách dựa trên dấu phân cách. Mặc dù trong một số trường hợp, bạn có thể cần phân tách dựa trên không chỉ một mà nhiều giá trị dấu phân cách. Bài viết nhanh 101 này giới thiệu hai cách tiếp cận thuận tiện mà điều này có thể đạt được trong Python.

Hàm Sigmoid trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp khác nhau để sử dụng hàm sigmoid trong Python. Hàm sigmoid là một hàm logistic toán học. Nó thường được sử dụng trong thống kê, xử lý tín hiệu âm thanh, hóa sinh và chức năng kích hoạt trong tế bào thần kinh nhân tạo. Công thức cho hàm sigmoid là F(x) = 1/(1 + e^(-x)) .