Tự động điền Vim cho Python

Vim, viết tắt của Vi Improved , là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ thường được ưa thích làm môi trường phát triển trong Python. Bài viết này sẽ khám phá Vim và tính năng tự động điền của nó cho Python.