Ổ cắm Python tuôn ra

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách mô-đun socket của Python cung cấp giao diện cấp thấp cho việc triển khai ổ cắm mạng bên dưới. Chúng ta sẽ thấy một số phương thức quan trọng trong các mô-đun socket trong Python.