Phân tích tệp nhật ký bằng Python

Tệp nhật ký chứa thông tin về các sự kiện xảy ra trong quá trình chạy hệ thống phần mềm hoặc ứng dụng. Những sự kiện này bao gồm lỗi, yêu cầu của người dùng, lỗi, v.v. Nhà phát triển có thể quét thêm các chi tiết này về việc sử dụng để tìm ra các sự cố tiềm ẩn với hệ thống, triển khai các giải pháp mới hơn và tốt hơn cũng như cải thiện thiết kế tổng thể. Các tệp nhật ký có thể tiết lộ nhiều điều về bảo mật của hệ thống, giúp các nhà phát triển cải thiện hệ thống hoặc ứng dụng.