Nối dữ liệu vào tệp JSON bằng Python

Người dùng được hầu hết các ứng dụng web & Rest API cung cấp dữ liệu ở định dạng JSON vì nó được sử dụng rộng rãi và dễ hiểu trong các ứng dụng web. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng Python trong các ứng dụng web, bạn có thể quan tâm đến việc nối thêm dữ liệu vào tệp JSON bằng Python.