Vẽ một từ điển Python theo thứ tự các giá trị chính

Hướng dẫn này giải thích cách chúng ta có thể vẽ một từ điển trong Python bằng cách sử dụng mô-đun pyplot của thư viện Matplotlib của Python. Chúng tôi sẽ vẽ từ điển theo cặp key-value , trong đó trục x của biểu đồ sẽ là khóa của từ điển và trục y sẽ là giá trị của từ điển.