Tạo tam giác Pascal bằng Python

Tam giác Pascal được định nghĩa là một kiểu mẫu số trong đó các số được sắp xếp sao cho trông giống như một hình tam giác. Một mảng hình tam giác được hình thành trong khái niệm Toán học này, được hình thành bởi các số là tổng của hàng liền kề. Ngoài ra, các cạnh bên ngoài luôn là 1.