Sử dụng ORM trong MongoDB

MongoDB giới thiệu một giải pháp NoSQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu, bao gồm các tài liệu được biểu diễn theo kiểu JSON. Giống như các hệ thống cơ sở dữ liệu khác, MongoDB cũng có thể hoạt động với ORM. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích khái niệm … Đọc tiếp