Thay đổi cổng trong Flask

Chúng ta sắp tìm hiểu cách thay đổi cổng khi chạy ứng dụng bình thông qua giao diện dòng lệnh và cách chạy ứng dụng bình trên các cổng khác nhau cùng lúc và trong các hệ điều hành khác nhau.