Trình quản lý gói cho C++

Phần mềm phức tạp đòi hỏi nhiều phụ thuộc trong hệ thống của họ. Các ngôn ngữ trình biên dịch như Python có pip để quản lý các gói của chúng, nhưng chúng ta hiếm khi nghe thấy các trình quản lý gói cho C/C++. Bài viết này trình bày cách cài đặt và triển … Đọc tiếp