Triển khai Iterator cho danh sách liên kết đôi trong C++

Vì cấu trúc dữ liệu được liên kết đôi bao gồm một tập hợp các nút được liên kết tuần tự, nên các liên kết trước và sau của nút bắt đầu và kết thúc của nó trỏ tới một đầu cuối (thường là nút canh gác hoặc null ) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc duyệt qua danh sách được liên kết. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai trình vòng lặp cho danh sách liên kết đôi trong C++.