Sự khác biệt giữa Kế thừa công khai, riêng tư và được bảo vệ trong C ++

Kế thừa là một khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng; nó giúp bạn mở rộng chức năng của một lớp học. Tính kế thừa cho phép bạn sử dụng lại mã đã được viết và kiểm tra trong một lớp và sử dụng nó trong một lớp khác, tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và đơn giản hóa thiết kế chương trình của bạn.